Hasła BIOSu


Wstęp

Za pomocą haseł BIOSu możemy zabezpieczyć komputer przed działalnością osób niepożądanych - albo blokując możliwość zmiany ustawień BIOSu, albo uniemożliwiając załadowanie systemu operacyjnego bez znajomości hasła. Takie zwiększone bezpieczeństwo wiąże się jednak z ryzykiem - jeżeli zapomnimy hasła, nie jesteśmy już w stanie zmienić konfiguracji BIOSu lub wręcz w ogóle uruchomić komputer. Na szczęście producenci płyt głównych zostawili kilka "tylnych drzwi".

Wytrychy

Wielu producentów płyt głównych zdefiniowało hasła-wytrychy, które użyte mogą być w sytuacji, jeżeli zapomnieliśmy ustawionego przez nas hasła. Następująca lista prezentuje hasła, które można wypróbować. Ale uwaga - niektóre płyty główne całkowicie się zablokują po trzykrotnym wpisaniu błędnego hasła.

Wytrychy dla BIOSów Award:

ALFAROME BIOSTAR KDD ZAAADA
ALLy CONCAT Lkwpeter ZBAAACA
aLLy CONDO LKWPETER ZJAAADC
aLLY Condo PINT 01322222
ALLY d8on pint 589589
aPAf djonet SER 589721
_award HLT SKY_FOX 595595
AWARD_SW J64 SYXZ 598598
AWARD?SW J256 syxz  
AWARD SW J262 shift + syxz  
AWARD PW j332 TTPTHA  
AWKWARD j322    
awkward      

Wytrychy dla BIOSów AMI:

Wytrychy dla BIOSów PHOENIX:

Inne powszechnie stosowane hasła

Hasła dla pozostałych producentów

ProducentHasło
VOBIS & IBMmerlin
DellDell
BiostarBiostar
CompaqCompaq
Enoxxo11nE
Epoxcentral
FreetechPosterie
IWilliwill
Jetwayspooml
Packard Bellbell9
QDIQDI
SiemensSKY_FOX
TMCBIGO
Toshiba Toshiba

Czyszczenie pamięci CMOS

Ustawienia BIOSu, wliczając hasło, zapisywane są w pamięci CMOS. Wiele płyt głównych ma zworkę służącą do czyszczenia pamięci CMOS. Spowoduje to utratę wszystkich ustawień BIOSu.

Położenie tej zworki jest różne na różnych płytach głównych. Najlepiej odnaleźć tę informację w dokumentacji płyty. Jeżeli nie posiadasz dokumentacji, możesz spróbować samemu odnaleźć tę zworkę. Zwykle znajduje się w blisko krawędzi płyty, obok baterii CMOSu lub w pobliżu procesora. Często oznaczona jest etykietą CLEAR - CLEAR CMOS - CLR - CLRPWD - PASSWD - PASSWORD - PWD.

Przed przestawieniem zworki wyłącz komputer i odłącz go z sieci elektrycznej. Po przestawieniu zworki uruchom komputer ponownie, jeżeli BIOS nie pyta o hasło, wyłącz komputer i ustaw zworkę w wyjściowym położeniu.

Usunięcie baterii CMOSu

Pamięć CMOS zapamiętująca ustawienia jest zwykle zasilana przez małą baterię podłączoną do płyty głównej. Usunięcie tej baterii na około 10-15 minut spowoduje zresetowanie pamięci CMOS. Niektóre płyty główne magazynują zasilanie w kondensatorze. W takiej sytuacji usuń baterię na co najmniej 24 godziny. Czasami bateria CMOSu jest przylutowana do płyty głównej. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem niż usunięcie baterii jest usunięcie samej pamięci CMOS na pewien czas.


[Wstecz]  [Dalej]  [Główna]