Program JMeter

Wstęp

Program Apache JMeter jest zaawansowanym systemem do mierzenia wydajności obiektów statycznych oraz dynamicznych (np. plików, servletów, klas Javy, serwerów HTTP i FTP itd.). Umożliwia testowanie wydajności, poprawności, wytrzymałości na duże obciążenie oraz analizę otrzymanych danych.

Test wydajności serwerów www różnych dostawców internetowych (przykład).

Stworzymy teraz zestaw testów symulujących znaczne obciążenie serwera www. Porównamy, jak zachowują się serwery www różnych dostawców internetowych.

 • Krok pierwszy - uruchamiamy JMeter.

  Po uruchomieniu systemu JMeter przywita nas skromnie wyglądającym oknem. Aby dodać nowe elementy do planu testów, klikamy prawym klawiszem na polu Test Plan.

 • Krok drugi - dodajemy grupę wątków.

  Grupa wątków to zespół wątków, które będą jednocześnie wykonywane. Wszystkie testy muszą być skojarzone z jakąś grupą wątków.

 • Krok trzeci - opcje grupy wątków

  Ustawiliśmy nazwę grupy(Localhost), oraz liczbę wątków realizujących jednocześnie dany test(10). Ponadto odznaczamy opcję Forever, a zamiast tego podajemy ograniczenie na liczbę testów(200).

 • Krok czwarty - dodajemy element testujący.

  W tym przypadku, ponieważ testujemy serwery www, wybieramy HTTP Request.

 • Krok piąty - opcje HTTP Request.

  Najpierw przetestujemy stronę umieszczoną na serwerze lokalnym. Ustawiamy odpowiednią nazwę, IP serwera(127.0.0.1), port(80) oraz protokół (HTTP, można też wybrać HTTPS).

 • Krok szósty - analiza danych.

  Wstawiamy elementy, które posłużą nam do analizy danych. Zdecydujemy się na Graph Result, Aggregate Report oraz View Results in Table.

 • Krok siódmy - test.

  Gdy już wszystko jest gotowe, możemy zaczynać.

 • Krok ósmy - wyniki.

  W zakładce Graph Results możemy obejrzeć graficzny przebieg testów. Czarne kropki na wykresie to czas realizacji poszczególnych operacji, niebieska krzywa to średni czas, zaś fioletowa oznacza medianę.

  W zakładce Aggregate Report widzimy zbiorcze podsumowanie wszystkich testów, w szczególności najkrótszy, średni i najdłuższy czas realizacji operacji, liczbę testów zakończonych niepowodzeniem oraz średnią liczbę operacji na sekundę.

  W zakładce View Results in Table możemy obejrzeć szczegóły każdego testu.

 • Krok dziewiąty - inny dostawca.

  Analogicznie tworzymy grupę wątków testujących serwer innego dostawcy. Oczywiscie na obu serwerach powinna znajdować się ta sama strona. Adres podstrony w obrębie danego serwera umieszczamy w polu Path.

 • Krok dziesiąty - wyczyszczenie poprzednich wyników.

  JMeter po ponownym wybraniu opcji Start nie wyczyści poprzednich wyników, ale dopisze do nich nowe. Jeżeli to nam nie odpowiada, sami wybieramy opcję Clear lub Clear All.

 • Krok jedenasty - nowe testy i porównanie wyników.

  Testy były przeprowadzane jednocześnie dla obu serwerów. Wykres dla serwera lokalnego jest w przybliżeniu taki, jak poprzednio. Inaczej prezentuje się niżej pokazany wykres dla serwera znajdującego się w sieci - przede wszystkim wyniki poszczególnych testów różnią się od siebie w większym stopniu.

 • Podsumowanie.

  Na powyższym przykładzie zaprezentowano, jak łatwo można tworzyć w JMeter zestawy testów. Do dalszych możliwości należy uruchamianie testów o określonej porze; zadawanie złożonych zapytań, których wyniki zależą od wyników poprzednich zapytań itd.

  Materiały i adresy