Historia zmian


Update NBG (2013.10.06)
Zaktualizowałem Nową Biblię Gdańską - korzysta z przekładu z dnia 2012.08.27. Dodatkowo naprawiłem problem z wyświetlaniem ksiąg: Jonasza, Hebrajczyków, 3 Jana, Judy oraz Apokalipsa.

Stary Testament w 4 częściach (2012.11.15)
Dodałem Stary Testament podzielony na 4 części. Powinien się zmieścić na telefonach z ograniczeniem do 500 kB.

Nowa Biblia (2012.04.16)
Dodałem Nową Biblię Gdańską

Build 006 (2011.02.15)
Upgrade do wersji GoBible 2.2.6. Wersja ta zawiera polski UI. Program powinien teraz poprawnie działać na BlackBerry.
Dodałem także wersję na Androida.

Poprawiłem błędy we wszystkich trzech tłumaczeniach.
BT:
Rdz 30,7, Wj 21,2, Wj 21,8, Wj 21,9, Wj 33,3, Wj 35,9, Kpł 13,43, Kpł 14,26, Kpł 19,12, Kpł 24,19, Kpł 26,11, Lb 2,6, Lb 9,16, Lb 10,28, Lb 16,24, Lb 18,14, Lb 20,14, Pwt 1,3, Pwt 1,15, Pwt 16,22, Pwt 28,50, Joz 15,59, Mt 6,33
BWP:
Wj 25,9, Joz 18,20, Łk 13,9, Łk 22,46, Łk 24,6, Mk 8, 13, Rdz 41,20, Wj 18,17, 2Krl 7,9, Ne 2,13, Ne 2,14, Ne 3,15, Ne 12,37, Hi 36,23, Ps 104,10, Prz 14,19, Prz 20,14, Prz 25,26, Pnp 4,15, Syr 7,20
BW:
330 poprawionych wersetów - głównie literówki.

Szcególne podziękowania dla Artura Szymczaka za poprawki w BW, Pawła Michalaka za poprawki w BT, Janoffa za polskie tłumaczenie UI do GoBible oraz Roberta Góreckiego za pomoc w przygotowaniu wersji na Androida.

Niewykrywanie plików JAR (2009.10.26)
Serwer, na którym znajduje się ta strona, przez ostatni miesiąc był źle skonfigurowany. Z tego powodu wielu osobom nie udawało się ściągnąć poprawnie Biblii. Objawami było na przykład pojawienie się pliku zip zamiast jar. Problem ten na szczęście został już naprawiony. Przepraszam wszystkich za utrudnienia.

Build 005 (2009.09.26)
Mnóstwo poprawek w BT:
Dn 3,91-100; Mt 12,41; Mt 18,15; Mk 9,9; Mk 9,29; Łk 3,22; Łk 9,35; Łk 24,53; J 9,1; J 20,18; Dz 1,4; Dz 10,48; Dz 14,10; Dz 16,10; Dz 18,17; Dz 19,23; Dz 21,10; Rz 8,11; Rz 8,23; Rz 11,19; Rz 11,31; Rz 14,21; 1Kor 4,7; 2Kor 5,17; Ef 1,17; Kol 3,5; 1J 4,20; 1J 5,6; Ap 16,15; Ap 17,10
Dziękuję wszystkim, którzy zgłaszali błędy.
Przebudowałem trochę dział download. Teraz jest bardziej przejrzysty.

Psalmy (2008.07.06)
Dodałem wersję z samymi psalmami

Build 004 (2008.04.06)
Poprawiłem kolejność psalmów w BW

Nowa Biblia (2008.03.29)
Dodałem Biblię Warszawską (Brytyjkę)

Build 003 (2008.02.09)
Dodałem Stary Testament w 2 częściach
Poprawiłem w BT: Jl 4; J 6,47; J 7,39

Build 002 (2006.11.10)
Pierwsza oficjalna wersja


Powrót