Obrót Neb Sanu był spowodowany wibracją, a ta - ruchem zwiedzających.

Zwróćmy uwagę na kilka rzeczy widocznych na filmiku: Połączenie trzech ostatnich czynników tworzy idealne warunki do wytworzenia wibracji, co stanowi problem, z którym musi zmagać się niejedno muzeum. Zdarzały się przypadki, że eksponaty robiły sobie w ciągu dnia krótkie wycieczki. Można temu zapobiec na przykład mocując eksponat do podłoża za pomocą odrobiny wosku.

Źródła: