Sherlis sprawdzi tętno hrabiego Dziwadło. Gdyby rzeczywiście biegał dwie godziny, miałby przyspieszony puls. Sherlis może też zbadać, czy hrabia jest spocony.