STRACHWyrażamy strach, kiedy czujemy się fizycznie lub psychicznie zagrożeni.

Ekspresja strachu jest często mylona z zaskoczeniem. Jednak kiedy jesteśmy zaskoczeni, nasze oczy są otwarte szerzej niż kiedy się boimy, nasze wargi nie są odciągnięte w bok, jak ma to miejsce tutaj. Zamiast tego opada żuchwa, a usta pozostają otwarte. Dodatkowo, brwi są względnie płaskie, gdy jesteśmy przestraszeni - u osób zaskoczonych tworzą łuk.