ZAINTERESOWANIEKiedy jesteśmy czymś zainteresowani, brwi unoszą się prosto, koniuszki warg unoszą się w lekkim uśmiechu, wskazując na uczucie zadowolenia.

Ekspresja zainteresowania jest związana z ekspresją szczęścia. Ale kiedy jesteśmy szczęśliwi, zrobimy znacznie wyraźniejsze ruchy narożników warg w górę. Mięśnie wokół oczu będą się bardziej kurczyć, nie wystąpi uniesienie prostych brwi.