Po rozkładzie na czynniki pierwsze liczbę 451 066. Otrzymujemy 2·7·11·29·101.

Jedyna spośród tych pięciu liczb, która może być datą zdarzenia to 29. Ponieważ był to ostatni dzień miesiąca, to miesiącem musiał być luty przestępnego roku 1916.

Włócznia o długości 2 stóp (60,96 cm) byłaby za krótka, zaś o długości 11 stóp (ok. 3,35 m) – za długa. Musiała więc mieć 7 stóp (ok. 2,13 m) długości.

Kapitan nie mógł mieć ani 4 lat (2·2), ani 202 lat (2·101). Mógł mieć natomiast 22 lata (2·11) lub 44 lata (2·2·11).

Gdyby kapitan miał 44 lata, wówczas posąg musiałby stać od 202 lat (2·101), czyli od 1714 roku (1916-202). Wówczas jednak, w XVIII wieku, żołnierze nie używali już włóczni. Posąg był starszy, stał od 404 lat (2·2·101), czyli od 1512 roku (1916-404).

A więc kapitan miał 22 lata.