Martyngały.

To są Marty n gały. Oko to inaczej gała.