Tak, białe mogą wygrać!

Nie ma mowy o ruchu królem, ponieważ czarny król grozi zbiciem piona. Trzeba więc maszerować pionem. Jednak uczynienie z niego hetmana powoduje pat - czarny król nie jest szachowany, ale nie może nigdzie pójść. Tym samym grę kończy remis.

Również przemianowanie piona na gońca czy skoczka prowadzi do nierozegranej partii - nie da się matować gołego króla przy użyciu wyłącznie własnego króla i figury lekkiej.

Pozostaje transformacja w wieżę - i to jest właśnie zwycięskie posunięcie!