Tuwim opatrzył swoją zagadkę takim poleceniem:

"Rozwiązać następujące równanie z czterema niewiadomymi"