Marek Czarnecki


Jestem studentem III roku Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozofii i Socjologii UW
oraz absolwentem Matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Interesuję się szeroko pojętą logiką matematyczną, w szczególności: twierdzeniem Gödla, teorią obliczeń, teorią modeli skończonych, matematyką bez aktualnej nieskończoności oraz skończonymi arytmetykami.

E-mail: marek (dot) czarnecki (at) gmail (dot) com

Tu powinno być zdjęcie
Prace:
Artykuły:
Referaty:
Organizuję/organizowałem:
Zaliczenia:
Zajęcia dydaktyczne:

Valid HTML 4.01 Transitional