MISIO

INSTRUKCJA DO MISIO

Marek Czarnecki

Skrypt SQL bazy danych (może nie być zgodny z rysunkiem poniżej - niezgodności należy rozpatrywac na rzecz skryptu.)