Dane, Obliczenia, Systemy (DOS)

ścieżka studiowania na etapie magisterskim studiów informatycznych

DOSŚcieżka studiowania to:

 1. Seminarium magisterskie i jego opiekun, który nadzoruje przebieg studiów studenta na etapie magisterskim.
 2. Stowarzyszone z seminarium magisterskim zespoły badawcze, dostarczające tematów prac magisterskich.
 3. Lista zalecanych przedmiotów do wyboru (jeśli się uda - gwarantowane pierwszeństwo przyjęcia dla osób ze ścieżki).

Ścieżka DOS

DOS to oferta dla studentów etapu magisterskiego studiów na kierunku informatyka, zainteresowanych poznawaniem, od strony teoretycznej i praktycznej, różnych systemów informatycznych, działających często w środowisku rozproszonym i przetwarzających wielkie ilości danych lub wykonujących czasochłonne obliczenia. Systemy takie muszą być wydajne, skalowalne, niezawodne i bezpieczne, a czasem też muszą działać autonomicznie i reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym. Należy je nie tylko zbudować, co nierzadko wymaga zastosowania innowacyjnych idei, ale także efektywnie eksploatować, starannie pielęgnować i skutecznie stroić. Wymaga to znajomości architektury na poziomie sprzętu przy uwzględnieniu jego ograniczonych zasobów, systemów operacyjnych, protokołów komunikacyjnych, baz danych, metod eksploracji danych, a także zasad i narzędzi inżynierii oprogramowania czy metod nawiązywania dialogu z klientem w celu poznania jego potrzeb w innowacyjnych dziedzinach zastosowań.

Chcemy takim studentom zaoferować pakiet złożony z seminariów magisterskich, stowarzyszonych z nimi projektów badawczych oraz zalecanych przedmiotów do wyboru, które będą miały zawartość skorelowaną z potrzebami ścieżki. Każdemu oferujemy opiekę pracowników naukowych, pomoc w doborze przedmiotów z oferowanej puli i swobodę w kształtowaniu swojego profilu.


Seminaria magisterskie i projekty badawcze

 1. Systemy rozproszone (dr Janina Mincer-Daszkiewicz, dr Konrad Iwanicki)

  Ogromną większość systemów komputerowych, z którymi stykamy się na co dzień, stanowią systemy rozproszone: od 'zwykłych' stron WWW, poprzez wirtualne światy i gry online zrzeszające setki tysięcy użytkowników, do systemów koordynujących rozmaite urządzenia wbudowane w otaczający nas świat fizyczny. Natura tych systemów sprawia, że niezmiernie trudno jest je budować. Pomimo ciągłego rozwoju technologii dostarczającego szybsze i bardziej pojemne urządzenia komputerowe oraz pozwalającego łączyć te urządzenia sieciami o coraz większej przepustowości, twórcy systemów rozproszonych niezmiennie napotykają pewne fundamentalne problemy, takie jak wydajność, skalowalność, odporność na błędy czy bezpieczeństwo. Tymi problemami zajmować się będziemy w ramach seminarium i stowarzyszonych z nim projektów badawczych.

 2. Systemy wbudowane i sieci sensorowe (dr Marcin Engel, dr Marcin Peczarski)

  W kręgu naszych zainteresowań są systemy wbudowane, czyli niewielkie sterowniki mikroprocesorowe, wyposażane w czujniki (sensory) reagujące na zmiany stanu otoczenia i elementy wykonawcze (aktuatory) modyfikujące stan otoczenia. Specyfiką systemów wbudowanych są ograniczone zasoby: moc obliczeniowa, pamięć, energia. Wyzwaniami, z którymi musi zmierzyć się projektant takich systemów, są konieczność zapewnienia szybkiej reakcji na zdarzenia (działanie w czasie rzeczywistym), uzyskanie wysokiego poziomu niezawodności oraz autonomiczność (brak obsługi przez człowieka).

 3. Analiza, wizualizacja i optymalizacja oprogramowania (SOVA) (prof. dr hab. Krzysztof Stencel, dr Robert Dąbrowski)

  Seminarium jest przeznaczone dla osób zainteresowanych automatyczną analizą, optymalizacją i refaktoryzacją oraz wizualizacją oprogramowania. Interesują nas zarówno zagadnienia badawcze, jak i praktyczne zastosowania oraz studia przypadków. Zajmujemy się opracowaniem podstaw, technik i narzędzi do automatyzacji wymienionych czynności. W ramach seminarium będziemy także badać wpływ nowych paradygmatów i technologii (np. NoSQL, cloud, HTML5 i Android, nowe języki programowania) na architekturę systemów, ich wydajność, wzorce i antywzorce projektowe i architektoniczne.

 4. Innowacyjne zastosowania informatyki (dr hab. Mirosław Kowaluk, prof. UW, prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz)

  Główną tematyką seminarium są zastosowania informatyki w innych dziedzinach nauki. Do udziału zapraszamy studentów, którzy mają silne zainteresowania poza-informatyczne, w tym zwłaszcza studiujących na drugich kierunkach lub zawodowo zajmujących się taką tematyką.

  Referaty na seminarium dotyczą bardzo różnorodnych dziedzin zastosowań i jeszcze bardziej różnorodnych konkretnych tematów, czyli dają okazję do poszerzenia swoich horyzontów myślowych. Prace magisterskie zwykle zawierają bardzo istotny nakład pracy związany z uzyskaniem specyfikacji wymagań i wiążą się z licznymi kontaktami z nie-informatykami w celu poznania obcej i często fascynującej dziedziny wiedzy.

  Suma doświadczeń prowadzących seminarium obejmuje już współpracę z historykami, archeologami, geografami, hydrologami, historykami literatury i filologami, chemikami, astronomami, etnologami, biologami, lekarzami. Na seminarium powstawały i powstają prace magisterskie dotyczące przetwarzania tekstów i obrazów, wizualizacji, symulacji, tworzenia platform obliczeniowych, interfejsów użytkownika.


Zalecane przedmioty do wyboru

Przedmioty z listy są zalecane jako przedmioty do wyboru dla studentów ścieżki. Indywidualne wybory należy uzgodnić z prowadzącym seminarium magisterskie i uzyskać jego akceptację. Będziemy się starali koordynować treści wymienionych przedmiotów (żeby tematyka się nie pokrywała) oraz (w miarę możliwości) także ich grafik.

Student etapu magisterskiego powinien w ciągu dwóch lat studiów zrealizować 9 przedmiotów obieralnych.

Początek
Janina Mincer-Daszkiewicz