Zadanie


Dokonując zmian w odpowiednich strukturach i funkcjach doprowadź do sytuacji, wktórej:

  1. funkcja audit_ptree wywoływana w funkcji exit sprawdzająca poprawność drzewa procesów, ograniczy działanie do podrzewa związanego z procesem wywołującym tą funkcję.
  2. do pliku rozliczeniowego zapisywane będą dodatkowo informacje:
  3. proces wykonujący funkcję exit przekazuje sterowanie swojemu dziecku albo sterszemu lub młodszemu rodzeństwu. Jeżeli w tablicy procesów nie ma dziecka lub rodzeństwa procesu, wówczas powinno wykonać się standardowe szeregowanie.


Opracował Jacek Drzycimski