Do spisu treści tematu Zarządzanie procesami

Zadanie 5


Należy zmienić implementację funkcji waitpid, a dokładniej wprowadzić dodatkową opcję jej wykonania.Należy umożliwić wywołanie funkcji z opcją WNOWAIT.
Wywołanie waitpid( pid, 0, WNOWAIT) powinno poinformować jądro systemu, że proces wywołujący funkcję nie jest zainteresowany stanem procesów potomnych określonych przez parametr pid. I tak:

Należy zadbać również, aby po zakończeniu procesach, dla których proces macierzysty wywołał funkcję waitpid z opcją WNOWAIT, nie pozostawały w systemie procesy zombie.


autor: Małgorzata Górbiel