Paweł Tatarczak

		Projekt zadania domowego z Systemów Operacyjnych
 1. Wprowadzenie do MPI

  MPI jest biblioteką umożliwiającą pisanie programów wykonywanych równolegle. Składa się z zestawu ok. 100 funkcji zapewniających identyfikację, synchronizację i przesyłanie danych między wykonywanymi procesami. Podstawowe funkcje to (wszystkie funkcje zwracają 0 jeśli nie było błędu i >0 wpp.):

  Więcej informacji: http://www.mat.uni.torun.pl/res/mpi/.

 2. Zadanie

  Modyfikując bibliotekę LinuxThreads, napisać bibliotekę MaleMPI pozwalającą na używanie funkcji MPI. Założenia: funkcje MPI mogą używać tylko zmiennych zdefiniowanych po MPI_Init(). Z Linuxthreads można "wyrzucić" funkcje obsługujące parametry tworzenia, semafory (mutex) i zmienne warunkowe (condition variables) oraz znacznie uprościć tworzenie i przerywanie wątków. Docelowo wykonanie programu np. silnia.c:

  	#include "mpi.h"
  
  	void main(int argc, char** argv)
  	{
  
  		MPI_Init(&argc, &argv)
  
  		int myrank,size;
  		int i;
  		double j,pom;
  		MPI_Status status;		
  
  		MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank);
  		MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&size);
  		
  		pom=1.0;
  		for(i=0;i<100/size;i++)	pom *= myrank*(100/size) + i + 1;
  		if(myrank > 0) 	 	       		 		 		 					MPI_Send(&pom,1,MPI_DOUBLE,0,MPI_ANY_TAG,
  				MPI_COMM_WORLD);
  		else if(myrank==0)
  		{
  			for(i=0;i
  skompilowanego następująco:
  
  	cc przyklad.c -lmpi
  ma dać poprawne wykonanie.

  Wskazówka: MPI_Init zdefiniować w mpi.h jako

  	#define MPI_Init(x) _MPI_Init(x); } _MPI_main() { 
  gdzie _MPI_Init(x) tworzy sieć wątków z funkcją wykonywaną _MPI_main().