Do spisu treści tematu 3

kernel/softirq.c

Autor komentarzy: Grzegorz Całkowski (gc)


/*
 *	linux/kernel/softirq.c
 *
 *	Copyright (C) 1992 Linus Torvalds
 *
 * do_bottom_half() runs at normal kernel priority: all interrupts
 * enabled.  do_bottom_half() is atomic with respect to itself: a
 * bottom_half handler need not be re-entrant.
 */

#include <linux/ptrace.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/kernel_stat.h>
#include <linux/signal.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/mm.h>

#include <asm/system.h>
#include <asm/io.h>
#include <asm/irq.h>
#include <asm/bitops.h>

Zmienna intr_count - licznik "zagłębień". Jest zwiększany o 1 przy każdym wejściu do procedury obsługi przerwania sprzętowego (patrz makro BUILD_IRQ w pliku include/asm/irq.h) i przed każdym wywołaniem do_bottom_half() oraz zmniejszany o 1 po wyjściu.

unsigned long intr_count = 0;

Tablica liczników włączeń/wyłączeń poszczególnych "bottom halves". Wykorzystywane przez enable_bh(), disable_bh().

int bh_mask_count[32];

Maska aktywnych "bottom halves".

unsigned long bh_active = 0;

Maska zainicjalizowanych "bottom halves".

unsigned long bh_mask = 0;

Tablica procedur (funkcji) obsługi poszczególnych "bottom halves". Patrz linux/interrupt.h.

void (*bh_base[32])(void);

do_bottom_half()

Funkcja wywołująca procedury obsługi dla aktywnych.

asmlinkage void do_bottom_half(void)
{
	unsigned long active;
	unsigned long mask, left;
	void (**bh)(void);

Włącz przerwania. Jest to, po pierwsze, bezpieczne - mamy gwarancję, że nie znajdziemy się tu ponownie (patrz arch/i386/kernel/entry.S). Po drugie, przypomnę, ideą "bottom half" jest wykonanie czasochłonych operacji związanych z przerwaniami sprzętowymi poza procedurami ich obsługi.

	sti();
	bh = bh_base;

Iteracja po kolejnych bitach maski. Zwracam uwagę na dodawanie zamiast przesuwania (autor tej funkcji należy zapewne do starej generacji koderów z czasów, gdy dodanie rejestru do rejestru było szybsze niż przesunięcie o jeden bit w lewo ;-).

	active = bh_active & bh_mask;
	for (mask = 1, left = ~0 ; left & active ; bh++,mask += mask,left += left) {
		if (mask & active) {
			void (*fn)(void);
			bh_active &= ~mask;
			fn = *bh;
			if (!fn)
				goto bad_bh;
			fn();
		}
	}
	return;
bad_bh:
	printk ("irq.c:bad bottom half entry %08lx\n", mask);
}

(gc)