kernel/time.c


/*
 * linux/kernel/time.c
 *
 * Copyright (C) 1991, 1992 Linus Torvalds
 *
 * This file contains the interface functions for the various
 * time related system calls: time, stime, gettimeofday, settimeofday,
 *			    adjtime
 */
/*
 * Modification history kernel/time.c
 * 
 * 1993-09-02  Philip Gladstone
 *   Created file with time related functions from sched.c and adjtimex() 
 * 1993-10-08  Torsten Duwe
 *   adjtime interface update and CMOS clock write code
 * 1995-08-13  Torsten Duwe
 *   kernel PLL updated to 1994-12-13 specs (rfc-1589)
 * 1996-10-22, 1997-09-13  Ulrich Windl
 *	support for external PPS signal, error checking in adjtimex()
 *	Updated NTP code according to technical memorandum Jan '96
 *	"A Kernel Model for Precision Timekeeping" by Dave Mills
 */

#include <linux/errno.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/param.h>
#include <linux/string.h>
#include <linux/mm.h>
#include <linux/timex.h>

#include <asm/segment.h>

zmienna opisująca strefę czasową, w której działamy
/* 
 * The timezone where the local system is located. Used as a default by some
 * programs who obtain this value by using gettimeofday.
 */
struct timezone sys_tz = { 0, 0};


sys_time(czas)

Wstaw do zmiennej czas liczbę sekund, które upłynęły od północy w Sylwestra 1969/70.

#ifndef __alpha__

/*
 * sys_time() can be implemented in user-level using
 * sys_gettimeofday(). Is this for backwards compatibility? If so,
 * why not move it into the appropriate arch directory (for those
 * architectures that need it).
 */

asmlinkage int sys_time(int * tloc)
{
	int i;

pobierz wartość i ze zmiennej xtime.tv_sec
	i = CURRENT_TIME;
	if (tloc) {
		int error = verify_area(VERIFY_WRITE, tloc, sizeof(*tloc));
		if (error)
			return error;
jeśłi możesz tam pisać, to zapisz słowo do pamięci użytkownika; wpp bład
		put_user(i,tloc);
	}
	return i;
}

sys_stime(czas)

Wywołaj funkcję systemową stime() - czyli ustaw czas zaznaczajć jednocześnie brak synchronizacji NTP. Tylko root (administrator, nadzorca) może wywołać tę funkcję.

/*
 * sys_stime() can be implemented in user-level using
 * sys_settimeofday(). Is this for backwards compatibility? If so,
 * why not move it into the appropriate arch directory (for those
 * architectures that need it).
 */
asmlinkage int sys_stime(int * tptr)
{
	int error, value;

	if (!suser())
		return -EPERM;
	error = verify_area(VERIFY_READ, tptr, sizeof(*tptr));
	if (error)
		return error;
	value = get_user(tptr);
	cli();
	xtime.tv_sec = value;
	xtime.tv_usec = 0;
	time_adjust = 0;	/* stop active adjtime() */
	time_status |= STA_UNSYNC;
	time_state = TIME_ERROR;	/* p. 24, (a) */
	time_maxerror = NTP_PHASE_LIMIT;
	time_esterror = NTP_PHASE_LIMIT;
	sti();
	return 0;
}

#endif

sys_gettimeofday(czas,strefa)

Pobierz informacje o bieżącym czasie i strefie czasowej, w której pracuje komputer i umieśc je w zmiennych wskazywanych przez podane wskaźniki. Użytkownik może zrezygnować z otrzymania którejś z informacji podając zerowy wskaźnik (NULL).

asmlinkage int sys_gettimeofday(struct timeval *tv, struct timezone *tz)
{
	int error;

można nie chcieć otrzymać czasu
	if (tv) {
		struct timeval ktv;
		error = verify_area(VERIFY_WRITE, tv, sizeof *tv);
		if (error)
			return error;
		do_gettimeofday(&ktv);
		memcpy_tofs(tv, &ktv, sizeof(ktv));
	}
można nie chcieć otrzymać informacji o strefie czasowej
	if (tz) {
		error = verify_area(VERIFY_WRITE, tz, sizeof *tz);
		if (error)
			return error;
		memcpy_tofs(tz, &sys_tz, sizeof(sys_tz));
	}
	return 0;
}


warp_clock()

Przesuń podczas wyłączonych przerwań zegar systemowy z czasu UTC (uniwersalnego) na czas lokalny. Ta procedura powinna być wołana tylko raz w czasie pracy systemu, a w ogólne najlepiej byłoby, aby czas w zegarze sprzętowym zawsze wskazywał na UTC (i tak się dzieje na wielu komputerach pracujących pod Unixem).

/*
 * Adjust the time obtained from the CMOS to be UTC time instead of
 * local time.
 * 
 * This is ugly, but preferable to the alternatives. Otherwise we
 * would either need to write a program to do it in /etc/rc (and risk
 * confusion if the program gets run more than once; it would also be 
 * hard to make the program warp the clock precisely n hours) or
 * compile in the timezone information into the kernel. Bad, bad....
 *
 *       				- TYT, 1992-01-01
 *
 * The best thing to do is to keep the CMOS clock in universal time (UTC)
 * as real UNIX machines always do it. This avoids all headaches about
 * daylight saving times and warping kernel clocks.
 */
inline static void warp_clock(void)
{
	cli();
	xtime.tv_sec += sys_tz.tz_minuteswest * 60;
	sti();
}


sys_settimeofday(czas, strefa czasowa)

Ustaw bieżący czas i strefę czasową, w której znajduje się komputer. Można zrezygnować z którejś z tych możliwości podając pusty wskaźnik (NULL). W razie pierwszej zmiany strefy czasowej przesuń zegar do przodu za pomocą funkcji warp_clock(). Jak wszystkie funkcje zmiany czasu systemowego, także i ta może być wołana tylko przez roota (administratora, nadzorcę).

/*
 * In case for some reason the CMOS clock has not already been running
 * in UTC, but in some local time: The first time we set the timezone,
 * we will warp the clock so that it is ticking UTC time instead of
 * local time. Presumably, if someone is setting the timezone then we
 * are running in an environment where the programs understand about
 * timezones. This should be done at boot time in the /etc/rc script,
 * as soon as possible, so that the clock can be set right. Otherwise,
 * various programs will get confused when the clock gets warped.
 */
asmlinkage int sys_settimeofday(struct timeval *tv, struct timezone *tz)
{
	static int	firsttime = 1;
	struct timeval	new_tv;
	struct timezone new_tz;

	if (!suser())
		return -EPERM;
	if (tv) {
		int error = verify_area(VERIFY_READ, tv, sizeof(*tv));
		if (error)
			return error;
		memcpy_fromfs(&new_tv, tv, sizeof(*tv));
	}
	if (tz) {
		int error = verify_area(VERIFY_READ, tz, sizeof(*tz));
		if (error)
			return error;
		memcpy_fromfs(&new_tz, tz, sizeof(*tz));
	}
	if (tz) {
		sys_tz = new_tz;
		if (firsttime) {
			firsttime = 0;
			if (!tv)
				warp_clock();
		}
	}
	if (tv)
		do_settimeofday(&new_tv);
	return 0;
}

long pps_offset = 0;		/* pps time offset (us) */
long pps_jitter = MAXTIME;	/* time dispersion (jitter) (us) */

long pps_freq = 0;		/* frequency offset (scaled ppm) */
long pps_stabil = MAXFREQ;	/* frequency dispersion (scaled ppm) */

long pps_valid = PPS_VALID;	/* pps signal watchdog counter */

int pps_shift = PPS_SHIFT;	/* interval duration (s) (shift) */

long pps_jitcnt = 0;		/* jitter limit exceeded */
long pps_calcnt = 0;		/* calibration intervals */
long pps_errcnt = 0;		/* calibration errors */
long pps_stbcnt = 0;		/* stability limit exceeded */

/* hook for a loadable hardpps kernel module */
void (*hardpps_ptr)(struct timeval *) = (void (*)(struct timeval *))0;


sys_adjtimex(timex)

Funkcja ta umożliwia działanie NTP. Można za jej pomocą regulować szybkość zegara systemowego i róźne inne parametry. Żeby coś zmienić w czasie sytemowym trzeba być rootem (administratorem, nadzorcą).

/* adjtimex mainly allows reading (and writing, if superuser) of
 * kernel time-keeping variables. used by xntpd.
 */
asmlinkage int sys_adjtimex(struct timex *txc_p)
{
    long ltemp, mtemp, save_adjust;
	int error = 0;

	/* Local copy of parameter */
	struct timex txc;

	error = verify_area(VERIFY_WRITE, txc_p, sizeof(struct timex));
	if (error)
		return error;	/* do not write results */

	/* Copy the user data space into the kernel copy
	 * structure. But bear in mind that the structures
	 * may change
	 */
	memcpy_fromfs(&txc, txc_p, sizeof(struct timex));

	/* In order to modify anything, you gotta be super-user! */
	if (txc.modes && !suser())
		return -EPERM;

	/* Now we validate the data before disabling interrupts
	 */
	if (txc.modes != ADJ_OFFSET_SINGLESHOT && (txc.modes & ADJ_OFFSET))
		/* adjustment Offset limited to +- .512 seconds */
		if (txc.offset <= - MAXPHASE || txc.offset >= MAXPHASE )
			return -EINVAL;

	cli();

	/* Save for later - semantics of adjtime() is to return old value */
	save_adjust = time_adjust;

	/* If there are input parameters, then process them */
#if 0	/* STA_CLOCKERR is never set yet */
	time_status &= ~STA_CLOCKERR;		/* reset STA_CLOCKERR */
#endif
	if (txc.modes)
	{
	  if (time_state == TIME_ERROR)
		time_state = TIME_OK;		/* reset error -- why? */

	  if (txc.modes & ADJ_STATUS)	/* only set allowed bits */
		time_status = (txc.status & ~STA_RONLY) |
			   (time_status & STA_RONLY);

	  if (txc.modes & ADJ_FREQUENCY) {	/* p. 22 */
		if (txc.freq > MAXFREQ || txc.freq < -MAXFREQ) {
		  error = -EINVAL;
		  goto leave;
		}
		time_freq = txc.freq - pps_freq;
	  }

	  if (txc.modes & ADJ_MAXERROR) {
		if (txc.maxerror < 0 || txc.maxerror >= NTP_PHASE_LIMIT) {
		  error = -EINVAL;
		  goto leave;
		}
		time_maxerror = txc.maxerror;
	  }

	  if (txc.modes & ADJ_ESTERROR) {
		if (txc.esterror < 0 || txc.esterror >= NTP_PHASE_LIMIT) {
		  error = -EINVAL;
		  goto leave;
		}
		time_esterror = txc.esterror;
	  }

	  if (txc.modes & ADJ_TIMECONST) {	/* p. 24 */
		if (txc.constant < 0 || txc.constant > MAXTC) {
		  error = -EINVAL;
		  goto leave;
		}
		time_constant = txc.constant;
	  }

	  if (txc.modes & ADJ_OFFSET) {	/* values checked earlier */
		if (txc.modes == ADJ_OFFSET_SINGLESHOT) {
		  /* adjtime() is independent from ntp_adjtime() */
		  time_adjust = txc.offset;
		}
		else if ( time_status & (STA_PLL | STA_PPSTIME) ) {
		  ltemp = (time_status & (STA_PPSTIME | STA_PPSSIGNAL)) ==
		      (STA_PPSTIME | STA_PPSSIGNAL) ?
		      pps_offset : txc.offset;

		  /*
		   * Scale the phase adjustment and
		   * clamp to the operating range.
		   */
		  if (ltemp > MAXPHASE)
		    time_offset = MAXPHASE << SHIFT_UPDATE;
		  else if (ltemp < -MAXPHASE)
			time_offset = -(MAXPHASE << SHIFT_UPDATE);
		  else
		    time_offset = ltemp << SHIFT_UPDATE;

		  /*
		   * Select whether the frequency is to be controlled
		   * and in which mode (PLL or FLL). Clamp to the operating
		   * range. Ugly multiply/divide should be replaced someday.
		   */

		  if (time_status & STA_FREQHOLD || time_reftime == 0)
		    time_reftime = xtime.tv_sec;
		  mtemp = xtime.tv_sec - time_reftime;
		  time_reftime = xtime.tv_sec;
		  if (time_status & STA_FLL) {
		    if (mtemp >= MINSEC) {
			  ltemp = (time_offset / mtemp) << (SHIFT_USEC -
							   SHIFT_UPDATE);
			  if (ltemp < 0)
			    time_freq -= -ltemp >> SHIFT_KH;
			  else
			    time_freq += ltemp >> SHIFT_KH;
			} else /* calibration interval too short (p. 12) */
				time_state = TIME_ERROR;
		  } else {	/* PLL mode */
		    if (mtemp < MAXSEC) {
			  ltemp *= mtemp;
			  if (ltemp < 0)
			    time_freq -= -ltemp >> (time_constant +
							time_constant +
							SHIFT_KF - SHIFT_USEC);
			  else
			    time_freq += ltemp >> (time_constant +
						    time_constant +
						    SHIFT_KF - SHIFT_USEC);
			} else /* calibration interval too long (p. 12) */
				time_state = TIME_ERROR;
		  }
		  if (time_freq > time_tolerance)
		    time_freq = time_tolerance;
		  else if (time_freq < -time_tolerance)
		    time_freq = -time_tolerance;
		} /* STA_PLL || STA_PPSTIME */
	  } /* txc.modes & ADJ_OFFSET */
	  if (txc.modes & ADJ_TICK) {
		/* if the quartz is off by more than 10% something is
		  VERY wrong ! */
		if (txc.tick < 900000/HZ || txc.tick > 1100000/HZ) {
		  error = -EINVAL;
		  goto leave;
		}
		tick = txc.tick;
	  }
	} /* txc.modes */
leave:	if ((time_status & (STA_UNSYNC|STA_CLOCKERR)) != 0
	  || ((time_status & (STA_PPSFREQ|STA_PPSTIME)) != 0
		&& (time_status & STA_PPSSIGNAL) == 0)
	  /* p. 24, (b) */
	  || ((time_status & (STA_PPSTIME|STA_PPSJITTER))
		== (STA_PPSTIME|STA_PPSJITTER))
	  /* p. 24, (c) */
	  || ((time_status & STA_PPSFREQ) != 0
		&& (time_status & (STA_PPSWANDER|STA_PPSERROR)) != 0))
	  /* p. 24, (d) */
		time_state = TIME_ERROR;
	
	if ((txc.modes & ADJ_OFFSET_SINGLESHOT) == ADJ_OFFSET_SINGLESHOT)
	  txc.offset	  = save_adjust;
	else {
	  if (time_offset < 0)
		txc.offset = -(-time_offset >> SHIFT_UPDATE);
	  else
		txc.offset = time_offset >> SHIFT_UPDATE;
	}
	txc.freq	  = time_freq + pps_freq;
	txc.maxerror	  = time_maxerror;
	txc.esterror	  = time_esterror;
	txc.status	  = time_status;
	txc.constant	  = time_constant;
	txc.precision	  = time_precision;
	txc.tolerance	  = time_tolerance;
	do_gettimeofday(&txc.time);
	txc.tick	  = tick;
	txc.ppsfreq	  = pps_freq;
	txc.jitter	  = pps_jitter >> PPS_AVG;
	txc.shift	  = pps_shift;
	txc.stabil	  = pps_stabil;
	txc.jitcnt	  = pps_jitcnt;
	txc.calcnt	  = pps_calcnt;
	txc.errcnt	  = pps_errcnt;
	txc.stbcnt	  = pps_stbcnt;

	sti();

	memcpy_tofs(txc_p, &txc, sizeof(struct timex));
	return(error < 0 ? error : time_state);
}

Mateusz Lipczyński