include/linux/tqueue.h

/*
 * tqueue.h --- task queue handling for Linux.
 *
 * Mostly based on a proposed bottom-half replacement code written by
 * Kai Petzke, wpp@marie.physik.tu-berlin.de.
 *
 * Modified for use in the Linux kernel by Theodore Ts'o,
 * tytso@mit.edu. Any bugs are my fault, not Kai's.
 *
 * The original comment follows below.
 */

#ifndef _LINUX_TQUEUE_H
#define _LINUX_TQUEUE_H

#include <asm/bitops.h>
#include <asm/system.h>

/*
 * New proposed "bottom half" handlers:
 * (C) 1994 Kai Petzke, wpp@marie.physik.tu-berlin.de
 *
 * Advantages:
 * - Bottom halfs are implemented as a linked list. You can have as many
 *  of them, as you want.
 * - No more scanning of a bit field is required upon call of a bottom half.
 * - Support for chained bottom half lists. The run_task_queue() function can be
 *  used as a bottom half handler. This is for example useful for bottom
 *  halfs, which want to be delayed until the next clock tick.
 *
 * Problems:
 * - The queue_task_irq() inline function is only atomic with respect to itself.
 *  Problems can occur, when queue_task_irq() is called from a normal system
 *  call, and an interrupt comes in. No problems occur, when queue_task_irq()
 *  is called from an interrupt or bottom half, and interrupted, as run_task_queue()
 *  will not be executed/continued before the last interrupt returns. If in
 *  doubt, use queue_task(), not queue_task_irq().
 * - Bottom halfs are called in the reverse order that they were linked into
 *  the list.
 */

Struktura poniższa zawiera listę procedur bottom half wykonywanych w trakcie zegarowego przerwania programowego. Zawiera kolejno:

struct tq_struct {
	struct tq_struct *next;		/* linked list of active bh's */
	int sync;			/* must be initialized to zero */
	void (*routine)(void *);	/* function to call */
	void *data;			/* argument to function */
};

typedef struct tq_struct * task_queue;

#define DECLARE_TASK_QUEUE(q) task_queue q = NULL

Trzy pierwsze z poniższych kolejek wykorzystywane są przez scheduler
extern task_queue tq_timer, tq_immediate, tq_scheduler, tq_disk;

/*
 * To implement your own list of active bottom halfs, use the following
 * two definitions:
 *
 * struct tq_struct *my_bh = NULL;
 * struct tq_struct run_my_bh = {
 *	0, 0, (void *)(void *) run_task_queue, &my_bh
 * };
 *
 * To activate a bottom half on your list, use:
 *
 *   queue_task(tq_pointer, &my_bh);
 *
 * To run the bottom halfs on your list put them on the immediate list by:
 *
 *   queue_task(&run_my_bh, &tq_immediate);
 *
 * This allows you to do deferred procession. For example, you could
 * have a bottom half list tq_timer, which is marked active by the timer
 * interrupt.
 */


queue_task_irq(funkcja bh, kolejka bh)

Wstaw funkcję na początek kolejki - wywoływane tylko z procedury obsługi przerwania sprzętowego lub programowego. Poza tym identyczna z queue_task().

/*
 * queue_task_irq: put the bottom half handler "bh_pointer" on the list
 * "bh_list". You may call this function only from an interrupt
 * handler or a bottom half handler.
 */

extern __inline__ void queue_task_irq(struct tq_struct *bh_pointer,
			    task_queue *bh_list)
{
	if (!set_bit(0,&bh_pointer->sync)) {
		bh_pointer->next = *bh_list;
		*bh_list = bh_pointer;
	}
}


queue_task_irq_off(funkcja bh, kolejka bh)

Wstaw funkcję na początek kolejki, zakładając że przerwania są wyłączone. Poza tym identyczna z queue_task().

/*
 * queue_task_irq_off: put the bottom half handler "bh_pointer" on the list
 * "bh_list". You may call this function only when interrupts are off.
 */
extern __inline__ void queue_task_irq_off(struct tq_struct *bh_pointer,
				 task_queue *bh_list)
{
	if (!(bh_pointer->sync & 1)) {
		bh_pointer->sync = 1;
		bh_pointer->next = *bh_list;
		*bh_list = bh_pointer;
	}
}


queue_task(funkcja bh, kolejka bh)

Wstaw funkcję na początek kolejki

/*
 * queue_task: as queue_task_irq, but can be called from anywhere.
 */
extern __inline__ void queue_task(struct tq_struct *bh_pointer,
			  task_queue *bh_list)
{
	if (!set_bit(0,&bh_pointer->sync)) {

Gdy funkcja jeszcze nie jest jeszcze w kolejce (zgaszony najmłodszy bit pola sync, do dostaw ją na początek, wyłączając na ten czas przerwania

		unsigned long flags;
		save_flags(flags);
		cli();
		bh_pointer->next = *bh_list;
		*bh_list = bh_pointer;
		restore_flags(flags);
	}
}


run_task_queue(kolejka zadań typu bottom half)

Procedura ta wywołuje po kolei funkcje z dostarczonej jako argument kolejki, czyszcząc ją jednocześnie.

/*
 * Call all "bottom halfs" on a given list.
 */
extern __inline__ void run_task_queue(task_queue *list)
{
	struct tq_struct *p;

To nam zapewnia, że nikt nie zdąży nic wstawić do listy gdy będziemy ją pobierać (xchg jest operacją atomową)
	p = xchg(list,NULL);
	while (p) {
		void *arg;
		void (*f) (void *);
		struct tq_struct *save_p;
		arg  = p -> data;
		f   = p -> routine;
		save_p = p;
		p   = p -> next;
		save_p -> sync = 0;
Pobrałeś argument i funkcję, teraz ją wywołaj
		(*f)(arg);
	}
}

#endif /* _LINUX_TQUEUE_H */

Mateusz Lipczyński