Laboratorium systemu operacyjnego Linux (Wersja 2.0.32)


Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Jak zrekompilować jądro?

3. Zarządzanie procesami

4. Zarządzanie pamięcią

5. Podsystem wejścia-wyjścia

6. System plików

7. Opis struktur danych

Zobacz też: Budowa systemu operacyjnego Linux
Zobacz też: System operacyjny Linux - Prezentacje i wreczalki

Wszystkie pliki projektu LabLinux są dostępne w postaci zbioru tar.gz (łącznie prawie 1.5 M). Powstał on w wyniku wykonania polecenia:
tar cvf lablinux.tar LabLinux
gzip lablinux.tar
Po skopiowaniu wykonaj:
gunzip lablinux.tar.gz
tar xvf lablinux.tar

Wlaścicielką praw autorskich do projektu LabLinux jest, w imieniu studentów IIUW, Janina Mincer-Daszkiewicz, pod opieką której projekt był realizowany. Do niej należy kierować wszelką korespondencję.
Ostatnia aktualizacja: 21 maja 1998
Autorzy: studenci III roku informatyki w roku akademickim 1997/98