Linux 2.6 Scheduler

Ha Nhat Viet
Adam Bułak
Damian Klata

 • Wstęp
 • Wymagania nałożone na nowego planistę
 • Polityka szeregowania zadań
 • Priorytety
 • Podział zadań ze względu na stopień wykorzystania procesora
 • Przydział czasu procesora - kwanty czasu
 • Kolejki zadań
 • Tablice priorytetów
 • Przydział kwantów czasu
 • Wyliczanie nowego priorytetu
 • Określanie interaktywności zadania
 • Wyliczanie kwantu czasu
 • Usypianie i budzenie zadań
 • Równoważenie międzyprocesorowe
 • Kiedy wywoływana jest funkcja schedule()?
 • Wywłaszczanie wątków jądra
 • Zadania czasu rzeczywistego
 • Ważniejsze funkcje systemowe
 • Stałe mające wpływ na zachowanie planisty
 • Źródła

  Wstęp

  W Linuxie 2.6 został całkowicie przeimplementowany sposób szeregowania procesów. Nowy planista (ang. scheduler) różni się znacznie od swojego poprzednika. Konieczność napisania nowego planisty podyktowana była przede wszystkim koniecznością dostosowania szeregowania procesów do wymogów użytkowników komputerów osobistych. Linux powoli przestaje być systemem dla wtajemniczonych i znajduje uznanie wśród coraz szerszych rzeszy użytkowników wykorzystujących go tak w domu jak i w pracy. Właśnie ten fakt był główną przyczyną zmienienia podejścia do szeregowania zadań w Linuxie.


  Wymagania nałożone na nowego planistę