Systemy Rozproszone

seminarium magisterskie

rok akademicki 2022/2023


Na tej stronie znajdziesz informacje i materiały dotyczące seminarium z Systemów Rozproszonych prowadzonego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.


Szczegóły organizacyjne

Osoba prowadząca: Janina Mincer-Daszkiewicz (email: jmd@mimuw.edu.pl)
Termin seminarium: czwartek 12:15 - 14, sala 4070 i platforma zdalna
Konsultacje: czwartek 10:00 - 11:30, p. 2230 lub platforma zdalna

Początek


Streszczenia referatów

Kolejne pozycje bedą udostępniane stopniowo, w miarę przygotowywania.

Tematy do wyboru
Reaktywny interfejs do wywieszek na seminarium Systemy Rozproszone
Organizacja semestru zimowego 2022/2023 na Wydziale MIM UW

SEMESTR I

SEMESTR II

Początek

Seminarium z systemów rozproszonych w zeszłych latach

Początek

Wybrane prezentacje

Początek

Prace magisterskie

Jeśli napiszesz dobrą pracę magisterską, to możesz ją zgłosić na konkurs prac magisterskich z informatyki organizowany przez PTI już od ponad 20 lat! Kilku Twoich kolegów z naszego Instytutu zostało laureatami tego konkursu. Więcej informacji znajdziesz w serwisie wrocławskiego oddziału PTI.

Wygodnym narzędziem on-line do składania pracy w TeXu i udostępniania jej promotorowi jest Overleaf. Jeśli chcesz pokazać promotorowi zmiany od poprzedniej wersji, użyj narzędzia Latexdiff.

LaTeX - dzielenie wyrazów, sprawdzanie pisowni

Poniższa lista obejmuje tylko prace z zakresu tematyki seminarium - pełny zestaw prac magisterskich pisanych pod moją opieką można znaleźć pod adresem http://www.mimuw.edu.pl/~jmd oraz w Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prace są podane w porządku odwrotnie chronologicznym (tzn. najświeższe najpierw).

 1. Dominik Gryboś (grudzień 2022) Scaling metadata operations in a distributed disk-based object storage system
 2. Wojciech Matusiak (grudzień 2022) Improving restore throughput in deduplication system with fast non-volatile storage media
 3. Błażej Mróz (wrzesień 2022) Extended microphone: conferencing with multiple active laptops in the same room
 4. Michał Chojnowski (wrzesień 2022) Implementation and evaluation of cache admission and eviction policies in ScyllaDB
 5. Iwona Kotlarska (czerwiec 2022) Tiering-to-cloud in a secondary storage system with deduplication
 6. Kamil Braun (grudzień 2020) LPaxos: a fault-tolerant distributed algorithm for building linearizable services without replicated logs
 7. Mikołaj Walczak (grudzień 2020) Simulating Highway Traffic with Connected and Autonomous Vehicles Using Cellular Automata
 8. Mateusz Walkiewicz (wrzesień 2020) Erasmus Without Paper Network - automated testing
 9. Jakub Tużnik (wrzesień 2020) Security analysis of USOS web applications
 10. Janusz Marcinkiewicz (wrzesień 2019) AIStore - Distributed Storage System Crafted for AI
 11. Paweł Krawczyk (wrzesień 2017) Anomaly detection in HYDRAstor logs
 12. Andrzej Jackowski (wrzesień 2017) Fuzzing of applications that find metadata in backup images
 13. Paweł Posielężny (styczeń 2017) Elektroniczne postępowanie administracyjne w USOS
 14. Krzysztof Więckowski (czerwiec 2016) USOS w nowej architekturze
 15. Piotr Sarna (czerwiec 2016) Bypassing the limit of RAM capacity in distributed file system LizardFS
 16. Łukasz Więcek (wrzesień 2015) WordZoom: the mobile solution to support reading text in a foreign language
 17. Grzegorz Swatowski, Maxymilian Śmiech, Michał Żak (wrzesień 2014) USOSrejestracje - skalowalny system rejestracji
 18. Michał Gromisz (wrzesień 2014) Ewolucyjny refaktoring dużej aplikacji na podstawie USOSweb
 19. Krzysztof Rusek (wrzesień 2014) Optimizing client-side data deduplication in distributed storage system
 20. Dorota Zarachowicz (czerwiec 2014) Platforma testowa dla aplikacji webowych projektu USOS
 21. Adam Głowacki (czerwiec 2014) System wspomagania akcji ratowniczej w kopalniach
 22. Szymon Starzycki (czerwiec 2014) USOS w Javie - podsystem uprawnień
 23. Kamil Szarek (grudzień 2013) System powiadomień o zdarzeniach dla użytkowników USOSapi
 24. Maciej Klimek (wrzesień 2013) Moduł Sprawdziany w nowej architekturze
 25. Dominik Borowiec (czerwiec 2013) Correlation-based compression of the statistics generated by the distributed, secondary storage system
 26. Marek Sapota (czerwiec 2012) Distributed hosting platform for Ruby on Rails
 27. Jarosław Wódka (czerwiec 2012) Analiza i pomiar wydajności rozproszonego systemu bazodanowego Gemius BigTable
 28. Paweł Hajdan (czerwiec 2012) More Secure Implementation of UNIX Shadow Utilities
 29. Jędrzej Jabłoński, Marcin Pawłowski (grudzień 2011) Secure sandboxing solution for GNU/Linux
 30. Karol Kański (czerwiec 2011) Integration of services in the Mobility Project
 31. Marek Dzikiewicz (czerwiec 2011) Input/output subsystem in Singularity operating system
 32. Bartosz Borkowski (czerwiec 2011) Zastosowanie algorytmów plotkujących w grach komputerowych dla wielu graczy
 33. Paweł Bedyński (czerwiec 2011) Andood - an Android application
 34. Grzegorz Ziemiański (wrzesień 2010) Wymiana danych studenckich między uczelniami w Polsce
 35. Grzegorz Chimosz (wrzesieć 2010) Zaawansowana kontrola i kształtowanie ruchu sieciowego w Linuksie
 36. Kornel Jakubczyk (wrzesień 2010) Marauder disks detection
 37. Konrad Witkowski (wrzesień 2010) Rozproszony system plików do obsługi serwisów internetowych (PDF)
 38. Marcin Nowak-Przygodzki (czerwiec 2010) Rozproszony system inteligentnego przetwarzania dokumentów tekstowych z wykorzystaniem wiedzy z Wikipedii
 39. Tomasz Weksej (czerwiec 2010), Niezawodność w rozproszonych systemach bazodanowych (PDF)
 40. Rafał Nagrodzki (grudzień 2009) The Mobility Project
 41. Michał Jaszczyk, Kamil Gorlo (grudzień 2009) System nadający spersonalizowany strumień dźwiękowy
 42. Piotr Findeisen (wrzesień 2009) Multiplexer, wydajne narzędzie do komunikacji w systemach rozproszonych (PDF)
 43. Michał Lewowski (czerwiec 2009) Serwer usług sieciowych do cyfrowego podpisywania dokumentów elektronicznych
 44. Ha Nhat Viet (listopad 2008) Nadawanie strumieni multimedialnych w sieciach punkt-do-punktu (PDF)
 45. Damian Koniecki (październik 2008) Kompresja SMS-ów metodą kodowania arytmetycznego (PDF)
 46. Jan Rękorajski (wrzesień 2008) Urządzenie blokowe do symulowania awarii (PDF)
 47. Maciej Wojciechowski (wrzesień 2008) Border Gateway Protocol Modeling and Simulation (PDF)
 48. Piotr Powałowski (wrzesień 2008) Local view modeling for ETA in BitTorrent (PDF)
 49. Tomasz Dobek (wrzesień 2008) Efficient and Flexible Gossip Based Peer-To-Peer Network in ProActive (PDF)
 50. Julian Krzemiński (wrzesień 2008) Integration of Microsoft Compute Cluster Server with the ProActive Scheduler (PDF)
 51. Paweł Wrzeszcz (grudzień 2007) System do uzgadniania terminów spotkań (PDF)
 52. Maciej Bryński, Krzysztof Dziołak (październik 2007) Elektroniczne Biuro Karier dla uczelni wyższych - biurokarier.edu.pl
 53. Wojciech Rygielski (wrzesień 2007) Szybka dwukierunkowa replikacja baz danych
 54. Marcin Przekop (wrzesień 2007) Aplikacje na urządzenia mobilne typu smartphone (PDF)
 55. Marcin Pamuła (sierpień 2007) Serwis internetowy do komunikacji wewnątrz grup (PDF)
 56. Anna Chmielowiec (sierpień 2007) Node Isolation in Wireless Ad Hoc Networks (PDF)
 57. Michał Mański (czerwiec 2007) Archiwum dokumentów podpisanych elektronicznie (PDF)
 58. Damian Mański (czerwiec 2007) Rozbudowa systemu KReM - automatyzacja procesu przesyłania wyników matur
 59. Łukasz Jancewicz (czerwiec 2007) Anonimowa publikacja treści w Internecie (PDF)
 60. Marcin Semeniuk (listopad 2006) Monitorowanie parametrów pracy urządzeń obsługujących SNMP (PDF)
 61. Michał Malinowski (październik 2006) System ciągłej ochrony danych (PDF)
 62. Michał Ślizak (październik 2006) An implementation of a distributed flow control library for peer-to-peer systems (PDF)
 63. Sławomir Sadziak (wrzesień 2006) Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów (PDF)
 64. Sebastian Zagrodzki (wrzesień 2006) Rozproszony system monitorowania sieci komputerowych (PDF)
 65. Przemysław Strzelczak (wrzesień 2006) Wizualizacja systemu rozproszonego po awarii na podstawie migawek w celu tropienia błędów (PDF)
 66. Marcin Szlufik (wrzesień 2006) Implementacja macierzy RAID z konfigurowalnym stopniem nadmiarowości dla systemu Linux (PDF)
 67. Tomasz Kokoszka (wrzesień 2006) Sprawdzanie poprawności logicznej dokumentów XML (PDF)
 68. Paweł Hryczuk (wrzesień 2006) Zarządzanie globalną historią w przeglądarce opartej na Mozilli (PDF)
 69. Elżbieta Krępska (wrzesień 2006) A Service for Reliable Execution of Grid Applications (PDF)
 70. Michał Ejdys (wrzesień 2006) A peer-to-peer Grid monitoring system (PDF)
 71. Michał Kaczmarczyk, Piotr Malinowski (czerwiec 2006) Krajowy Rejestr Matur
 72. Michał Wełnicki (wrzesień 2005) Biblioteka do testowania systemów rozproszonych z symulowaniem awarii. (PDF)
 73. Andrzej Karczyński (wrzesień 2005) Badanie algorytmów syntezy i przetwarzania dźwięku (PDF)
 74. Konrad Iwanicki (wrzesień 2005) Gossip-Based Dissemination of Time (PDF)
  (II nagroda w organizowanym przez PTI, XXIII Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki w roku 2006)
 75. Jacek Pasternak (wrzesień 2005) Wizualny edytor skryptów programu Ant (PDF)
 76. Radomir Małaczek (czerwiec 2005) Analiza statyczna kodu. Integracja z Platformą Eclipse (PDF)
 77. Krzysztof Gołębiowski, Adam Leszczyński, Paweł Sołtysiak (październik 2004) Modernizacja i rozbudowa systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia
 78. Andrzej Gąsienica-Samek (wrzesień 2004) Prototyp platformy dla gier sieciowych opartej na mikrowątkach (PDF)
 79. Jerzy Ziemiański (wrzesień 2004) Protokół niezawodnego rozgłaszania w sieci lokalnej (PDF)
 80. Piotr Kotarbiński, Grzegorz Nowakowski (wrzesień 2004) Implementacja serwera DNS w języku O'Caml (PDF)
 81. Rafał Cieplak (wrzesień 2004) USOS. Migracja danych. Wersja USOS 2.05 (PDF)
 82. Jerzy Szczepkowski (wrzesień 2004) Asynchroniczne wejście-wyjście w systemie Linux (PDF)
 83. Tomasz Pylak (wrzesień 2004) Gossip-based computing in the presence of node failures (PDF)
 84. Łukasz Heldt (wrzesień 2004) Klastrowanie w serwerze WWW Jakarta-Tomcat (PDF)
 85. Mariusz Bogumił (marzec 2004) USOS. Rejestracja bezpośrednia do grup (PDF)
 86. Jacek Bednarz (marzec 2004) Praktyczne aspekty integracji sieci IPV6 i IPV4
 87. Michał Szafrański (grudzień 2003) Zapewnianie anonimowości ruchu HTTP w sieci Internet
 88. Rafał Łyżwa, Marek Misiowiec (wrzesień 2003) USOSweb. Rejestracja do grup (PS.GZ)
 89. Przemysław Łupiński (wrzesień 2003) USOSweb. Uwierzytelnianie. Wymagania programów studiów (PDF)
 90. Bartosz Biskupski, Paweł Garbacki (wrzesień 2003) Transparent Fault Tolerance for Parallel Java Applications (PDF)
  (wyróżnienie w organizowanym przez PTI, XX Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki w roku 2003)
 91. Jan Sacha (wrzesień 2003) Securely Replicated Web Documents
 92. Grzegorz Kozakiewicz (wrzesień 2003) USOSweb - rozliczanie przedmiotów (PS)
 93. Marek Futrega (czerwiec 2003) Internetowy serwis gier sieciowych (PDF)
 94. Karol Bieńkowski (czerwiec 2003) Standardy XPointer i XInclude
 95. Tomasz Dziki (marzec 2003) System Zarządzania Błędami - BTS
 96. Bartłomiej Ogryczak (marzec 2003) USOSweb - rejestracja przez Internet (PS)
 97. Tomasz Zieliński (marzec 2003) WASS - prowadzenie badań w zakresie nauk społecznych przez Internet
 98. Dariusz Grzegórski (marzec 2003) Mechanizmy komunikacji sieciowej w wybranych systemach operacyjnych
 99. Marcin Chałotowski (marzec 2003) System zarządzania treścią
 100. Piotr Kozieradzki (styczeń 2003) Implementacja protokołu anonimowych mikropłatności Wenbo Mao
 101. Marcin Kaszyński, Krzysztof Lorek (grudzień 2002) Dynamiczny przydział pasma
 102. Paweł Lenk (grudzień 2002) Język do tworzenia aplikacji WWW wykorzystujący technologię Corba
 103. Małgorzata Wrzesińska (wrzesień 2002) A Secure Instant Messaging System
 104. Michał Szymaniak (wrzesień 2002) A DNS-based Client Redirector for the Apache HTTP Server
 105. Paweł Pałucha (wrzesień 2002) Zdalne sterowanie i kontrola procesu przemysłowego z wykorzystaniem technologii XML/SVG
 106. Sebastian Łopieński (wrzesień 2002) System rejestrujący zmiany stron WWW
 107. Stanisław Paśko (czerwiec 2002) Live Server Pages. Serwer aplikacji XML
 108. Krzysztof Lichota (czerwiec 2002) Asynchroniczna biblioteka komunikacyjna bez pośredniego kopiowania
 109. Michał Olszewik, Jarosław Nowisz (grudzień 2001) USOSweb - moduł internetowy systemu USOS
 110. Marek Dębowski (grudzień 2001) Narzędzia do budowy portali internetowych z wykorzystaniem SQL-owej bazy danych
 111. Jarosław Kołakowski, Sławomir Mroczek (grudzień 2001) XMportal - narzędzie do budowy zaawansowanych portali internetowych
 112. Rafał Wijata (grudzień 2001) Personalizacja operacji na plikach z poziomu użytkownika
 113. Maciek Grzonkowski, Marta Karbowa (grudzień 2001) Wykorzystanie kart procesorowych w systemie elektronicznej gotówki
 114. Grzegorz Gawron (wrzesień 2001) USOSsms - internetowy moduł komunikacyjny dla systemu USOS
 115. Michał Możdżonek (wrzesień 2001) System komunikacyjny dla urządzeń przenośnych oparty na przestrzeni krotek Lindy
 116. Adam Kieżun (wrzesień 2001) Refaktoryzacja programów w języku Java
  (III nagroda w organizowanym przez PTI, XVIII Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki w roku 2001)
 117. Krzysztof Ostrowski, Wybrane zagadnienia konstrukcji klastrowych systemów składowania danych
 118. Grzegorz Całkowski, Biblioteka komunikacyjna dla wydajnych serwerów klastrowych
 119. Rafał Kapuściński, Piotr Iwanicki, Symulator protokołów sieciowych TCP/IP
 120. Borys Majewski, Monitor systemów z autoryzacją dostępu, bezpieczną komunikacją i bazą danych
 121. Adam Legięć, Wydziałowy serwis WWW - dynamiczne plany budynku
 122. Artur Zgodziński, Edytor strukturalny XML
 123. Adam Wasylewski, Rozproszona przestrzeń krotek Lindy z transakcjami
  (wyróżnienie w organizowanym przez PTI, XVII Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki w roku 2000)
 124. Marcin Madey, Komunikacja w sieci Norand 4000
 125. Leszek Gryz, Zastosowanie schowków w rozproszonych systemach plików
 126. Andrzej Dmoch, XML Transformator i jego zastosowania
 127. Łukasz Maśko, Implementacja maszyny typu PRAM w sieci lokalnej
 128. Wojciech Kilian, Komunikacja sieciowa w systemach klastrowych z pominięciem jądra
 129. Krzysztof Kowalewski, Rafał Żmijewski-Szmit, Analiza algorytmów replikacji danych w systemach transakcyjnych
 130. Paweł Kot, Zastosowanie technologii XML do realizacji serwisu giełdowego
 131. Mateusz Hauzer, System rozliczania uźytkowników Internetu
 132. Rafał Wojtczuk, Libnids - biblioteka wspomagająca konstruowanie oprogramowania typu Network Intrusion Detection Systems
 133. Dionizy Boruń, ViewCode: Graficzny system wizualizacji deklaracji struktur danych
 134. Tomasz Błaszczyk, Ciekawe algorytmy w jądrze Linuksa
 135. Bogdan Korol, Program monitorujący sieć komputerową
 136. Ignacy Gajo, Program dydaktyczny symulujący protokół IP
 137. Michał Gruszczyński, ActiveCode: uniwersalny system prezentacji programów komputerowych w Internecie
 138. Piotr Sosnowski, Wizualizacja topologii i wybranych elementow intersieci TCP/IP
 139. Artur Zwiegincew, ObjectAge. An Object-oriented Componentware System for Microsoft Win32
 140. Krzysztof Kwapień, System wspomagający uruchamianie aplikacji w sieci lokalnej
 141. Robert Magdziarz, DPE/Unix - system przetwarzania rozproszonego
 142. Maciej Kamiński, Implementacja systemu czasu wykonania Nexus wspierającego programowanie równolegle w systemie Amoeba
Początek

Kryterium zaliczenia przedmiotu

Żeby zaliczyć seminarium trzeba spełnić podane niżej warunki:

Początek

Janina Mincer-Daszkiewicz