Uniwersytet Warszawski

Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiGrzegorz Całkowski

Nr albumu: 167174


Biblioteka komunikacyjna dla wydajnych serwerów klastrowychPraca magisterska

na kierunku INFORMATYKAPraca wykonana pod kierunkiem  
 
dr Janiny Mincer-Daszkiewicz  
 
Instytut Informatyki

luty 2001


 
STRESZCZENIE
 
W niniejszej pracy przedstawiono ogólną charakterystykę systemów klastrowych oraz ich wymagań względem rozwiązań i protokołów komunikacyjnych. Opisano Virtual Interface Architecture -- standard komunikacji z pominięciem jądra systemu operacyjnego, w oparciu o który stworzono wysokopoziomową bibliotekę komunikacyjną przeznaczoną dla serwerów klastrowych. Bibliotekę tę opisano w kontekście konkretnego systemu klastrowego o nazwie Intelligent Storage System, który pełni funkcję rozproszonego serwera urządzeń blokowych. W pracy zaprezentowano rozwiązania i protokoły komunikacyjne, które pozwoliły zapewnić efektywną komunikację w takim systemie. Praca zawiera również wyniki eksperymentów, których celem było zbadanie wydajności biblioteki.
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
komunikacja sieciowa, klaster, protokół, VIA, SAN, pamięć masowa


KLASYFIKACJA TEMATYCZNA ACM
 
D. Software
D.4 Operating Systems
D.4.4 Communications Management
Network communication
Grzegorz Całkowski 2001-02-28