Uniwersytet Warszawski

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
XML Transformator
i jego zastosowania

Andrzej Dmoch
Nr albumu: 146716
Promotor: dr Janina Mincer-DaszkiewiczWarszawa, maj 2000

Praca magisterska napisana w Instytucie Informatyki

Treść pracy
Bibliografia