Ignacy Gajo, Program dydaktyczny symulujący działanie protokołu IP (fragmenty)
Uniwersytet Warszawski 1998

Spis rzeczy


Wstęp
1 Charakterystyka sieci transmisji danych
1.1 Podstawowe pojęcia
1.2 Model odniesienia na potrzeby łączenia systemów otwartych
1.3 Klasyfikacja sieci transmisji danych
1.4 Najważniejsze parametry sieci transmisji danych
1.5 Cechy sieci z komutacją pakietów
2 Rodzina protokołów TCP/IP
2.1 Charakterystyka rodziny protokołów internetowych
2.1.1 TCP/IP i model referencyjny OSI RM
2.2 Protokoły symulowane przez program
2.2.1 Internet Protocol
2.2.2 Address Resolution Protocol
2.2.3 Internet Control Message Protocol
2.3 Metody diagnostyki IP
2.3.1 Program ping
2.3.2 Program traceroute
3 Opis programu
3.1 Przyjęty model symulacji
3.1.1 Model warstwy łącza
3.1.2 Model ARP
3.1.3 Model IP
3.1.4 Model ICMP
3.2 Implementacja
3.2.1 Konstrukcja programu
3.2.2 Symulacja
3.2.3 Interfejs użytkownika
3.3 Otoczenie dydaktyczne
4 Rozszerzenie funkcjonalności programu
4.1 Tworzenie map
4.1.1 Konstrukcja topologii sieci
4.1.2 Wstępna konfiguracja mapy
4.1.3 Przykład konstrukcji mapy
4.2 Implementacja protokołu informowania o trasach
4.3 Wizualizacja protokołu TCP
Podsumowanie
Literatura