Asynchroniczna biblioteka komunikacyjna bez pośredniego kopiowania

Krzysztof Lichota

Marzec 2002

Streszczenie:

W niniejszej pracy opisane są zagadnienia związane z projektowaniem wysoko wydajnych bibliotek komunikacyjnych umożliwiających komunikację bez pośredniego kopiowania. Przedstawiona jest specyfikacja biblioteki umożliwiającej taki rodzaj komunikacji, działającej w oparciu o asynchroniczny model pracy. Przedstawiona biblioteka i aplikacje jej używające mogą działać zarówno w trybie użytkownika, jak i w trybie jądra systemu operacyjnego.

Krzysztof Lichota 2002-06-24