Uniwersytet Warszawski

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 

 

 

Marcin Madey

Nr albumu: 140978

 

 

 

 

 

Komunikacja w sieci Norand 4000

 

 

Praca magisterska

na kierunku Informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca wykonana pod kierunkiem

Dr Janiny Mincer-Daszkiewicz

Instytut Informatyki

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 2000

Streszczenie

 

             Celem niniejszej pracy jest przedstawienie doświadczeń z procesu projektowania i realizacji protokołu komunikacyjnego umożliwiającego wymianę danych pomiędzy komputerem osobistym zgodnym z IBM PC, a komputerem przenośnym firmy Norand typu Hand-Held Computer, model 4500. Komunikacja ta odbywa się w środowisku sieci LAN z wieloportowymi stacjami firmy Norand  i sterownikiem komunikacyjnym model 4985, w sposób zapewniający niezawodność oraz poprawność przesyłanych danych. Zadanie to wiązało się z pracą zawodową autora - protokół został opracowany dla firmy Soft-tronik Service Sp. z o.o.

 

 

 

Klasyfikacja pracy:

 

D.4.4 (Software/Operating Systems/Communications Management), Network Communication

 

 

Słowa kluczowe:

 

Norand, HHC, ISO OSI, TCP/IP, protokoły komunikacyjne