Up: Aplikacje

Wprowadzenie

Całe oprogramowanie napisałem za pomocą środowiska programistycznego Visual Age Micro Edition. Przy implementacji użyłem PalmPilota Palm IIIx, symulatorów i dodatkowych bibliotek, które pozwalają przetestować aplikację. Były to m.in. Palm PalmOS Emulator [31] i maszyna wirtualna IBM OTI J9 [30]. Komunikacja między elementami systemu odbywa się za pomocą TCP/IP.

Klient systemu CoSMoL generuje graficzny interfejs użytkownika na podstawie opisu otrzymanego z przestrzeni krotek. Klient poprzez przestrzeń krotek komunikuje się z serwisami udostępniającymi usługi, np. wysyłanie poczty, obsługa protokołu X10 itp. Komunikacja odbywa się za pomocą serwera proxy, który tłumaczy zapytania pochodzące od klienta na język zapytań rozumiany przez przestrzeń krotek. Przesyłane dane są zapisane w języku MXML opisują obiekty graficzne i lokalne dla systemu oraz akcje na nich. Kod w języku MXML jest dynamicznie interpretowany przez klienta. Przestrzeń krotek daje możliwość wymiany informacji pomiędzy elementami systemu za pomocą przekazywanych krotek. Dla klienta systemu CoSMoL jest dostępna lokalna baza danych w PalmPilocie, do przechowywania informacji o użytkowniku. Serwis, serwer proxy i przestrzeń krotek mogą zostać uruchomione na dowolnych, różnych komputerach klasy PC. Komunikaty pomiędzy elementami są przesyłane przez sieć lub przez bezprzewodowe połączenie. Graficzny interfejs użytkownika ulega dynamicznej zmianie w czasie działania aplikacji. Interfejs zależy od informacji znajdujących się w przestrzeni krotek i serwisów, obsługujących urządzenia i usługi. Wyświetlany interfejs zależy również od parametrów PDA. Do implementacji przestrzeni krotek użyłem TSpaces, zaś do tworzenia interfejsu graficznego użyłem prototypowej implementacji AWT dla PalmOS.

Przykładowe aplikacje, które korzystają z systemu to: Chat -- wymiana wiadomości między użytkownikami, Email -- wysyłanie poczty i Zdalny kontroler X10 -- system do zdalnego zarządzania urządzeniami za pomocą protokołu X10.


sierpień 2001