Up: System komunikacyjny dla urządzeń

Podziękowania

Pragnę gorąco podziękować Pani dr Janinie Mincer-Daszkiewicz za cierpliwość i pomoc w trakcie powstawania tej pracy. Podziękowania kieruję również do Kena Walkera z Object Technology International Inc. (OTI) za inspirację, współpracę i opiekę merytoryczną przy tworzeniu systemu CoSMoL.

Warszawa, sierpień 2001sierpień 2001