Seminarium: Systemy Rozproszone
8 stycznia 2015, godzina 12:15, sala 4070
Adam Nieżurawski

Rozproszony system plików LizardFSRok za rokiem ilość przechowywanych i przetwarzanych danych wzrasta. Aby ułatwić robienie tego w sposób bezpieczny i skalowalny, i tym samym rozwiązać problemy związane z użyciem macierzy dyskowych, powstał LizardFS. Jest to w pełni skalowalny, rozproszonym systemem plików zapewniający wysoką wydajność oraz dostępność danych. Powstał jako klon systemu MooseFS i został wydany na licencji GPLv3.

Podczas seminarium przedstawię motywacje stojące za powstawaniem rozproszonych systemów plików, szczegóły ich architektury oraz stawiane przed nimi wymagania. Opowiem o problemach jakie muszą rozwiązać programiści je implementujący, powszechnie używanych podejściach do zapewnienia wysokiej dostępności oraz integralności danych w rozproszonych systemów plików, przy czym skupię się na tych zaimplementowanych w LizardFS oraz tych, które w przyszłości planujemy wprowadzić. Na koniec, pokrótce przedstawię inne projekty prowadzone w firmie Skytechnology, a zwiazane z tematyką systemów rozproszonych, które wewnętrznie korzystają z systemu LizardFS.

Zapraszam,
Adam Nieżurawski, firma Skytechnology