Seminarium: Systemy Rozproszone
26 marca 2015, godzina 12:15, sala 4070
Krzysztof Łęcki

Języki sieci Petriego oraz rozproszone ich generowanieSieci Petriego stanowią uogólnienie automatów, pozwalające modelować procesy współbieżne. Sieci znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, np. przy opisie procesów biznesowych, w programowaniu równoległym, czy bionformatyce.

Przykładowym problemem może być modelowanie białek lub mikroorganizmów z wykorzystaniem sieci Petriego. Na podstawie języka uzyskanej sieci (czyli znając możliwe przeploty tranzycji) możemy badać zachowanie i właściwości modelu, np. w reakcji na pewne substancje - potencjalne leki.

Obecnie generowanie języka (z ograniczeniem na maksymalną długość słów) dla zadanej sieci jest najczęściej przeprowadzane przy pomocy sekwencyjnego algorytmu działającego na pojedynczym komputerze. Teoria śladów Mazurkiewicza pozwala podzielić ten proces i go zrównoleglić, a później połączyć wyniki - moja praca magisterska opiera się na wykorzystaniu tej teorii w praktyce.

Podczas seminarium postaram się wprowadzić pojęcia sieci Petriego i ich języków, w odniesieniu do teorii automatów i maszyn Turinga oraz opowiem o tym w jaki sposób można wygenrować język takiej sieci.

Zapraszam!
Krzysztof Łęcki

Bibliografia: