Seminarium: Systemy Rozproszone
23 kwietnia 2015, godzina 12:15, sala 4070
Łukasz Piotrowski

Wyrównywanie obciążenia w systemach geograficznie rozproszonychUżytkownicy systemów rozproszonych oczekują od nich "natychmiastowych" odpowiedzi - czas odpowiedzi powyżej 100 ms, a więc mniejszy niż np. czas transferu pakietu na duże odległości, zazwyczaj zniechęca część użytkowników. Zmusza to twórców do używania wielu serwerów w różnych lokalizacjach lub korzystania z sieci dostarczania zawartości (Content Delivery Network).

W takich systemach za czas odpowiedzi na zapytanie uznajemy sumę opóźnień komunikacyjnych i czasu przetwarzania żądania na serwerze. Czas przetwarzania możemy określić za pomocą empirycznie wyznaczonej funkcji obciążenia - średniego czasu obsługi żądania w zależności od ilości żądań. Możemy zatem modelować problem optymalnego rozkładu obciążenia.

Celem mojej pracy magisterskiej jest zaimplementowanie zdecentralizowanego algorytmu rozwiązującego ten problem. Na seminarium przedstawię możliwe zastosowania tego algorytmu oraz architekturę systemu tworzonego w ramach pracy magisterskiej. Postaram się także zaprezentować system w obecnej wersji.

Zapraszam!
Łukasz Piotrowski

Bibliografia: