Seminarium: Systemy Rozproszone
11 grudnia 2014, godzina 12:15, sala 4070
Mateusz Łajszczak

Jak weryfikować usługi chmurowe?W ramach ograniczania kosztów wielu dostawców usług internetowych decyduje się na umieszczenie ich w chmurze. Wśród użytkowników budzi to uzasadnione obawy m.in. co do bezpieczeństwa korzystania z takich serwisów, ich funkcjonalnej poprawności czy dostępności i wydajności. Obawy te mają szczególne znaczenie dla usług z takich branż jak finanse.

Użytkownicy powinni móc zweryfikować, czy usługi, z których decydują się korzystać, są w istocie tym, co reklamują ich dostawcy. W moim referacie opowiem o tym, jakie aspekty dotyczące usług chmurowych mogą być weryfikowane przez ich użytkowników i opiszę metody weryfikacji.

Zapraszam,
Mateusz ŁajszczakBibliografia: