Seminarium: Systemy Rozproszone
4 listopada 2021, godzina 12:15, sala Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/83208413421?pwd=azQ2U2pBa3F5Uzg5aithRFZ3OCtOZz09
Dominik Gryboś , Wojciech Ciszewski

Spanner - Becoming a SQL System


Na seminarium opowiem o Cloud Spanner - rozproszonej relacyjnej bazie danych dostępnej w chmurze Google. W pierwszej części prezentacji opowiem o Cloud Spanner, czym się charakteryzuje, jak działa oraz opowiem o kilku szczegółach implementacyjnych. W drugiej części prezentacji skupię się na tym jak Spanner wykonuje i optymalizuje rozproszone zapytania SQL.

Zapraszam - Dominik Gryboś

Bibliografia

Architektury hybrydowe a szeregowanie procesów


W niektórych procesorach stosuje się rdzenie o różnych właściwościach. Pozwala to na lepsze balansowanie wydajności i poboru energii, lecz utrudnia szeregowanie procesów.

W ramach prezentacji opowiem o architekturach hybrydowych, takich jak big.LITTLE. Przedstawię także niektóre problemy pojawiające się w sytuacji, gdy pewne procesy nie mogą wykonywać się na dowolnym rdzeniu.

Zapraszam,
Wojciech Ciszewski

Bibliografia: