Seminarium: Systemy Rozproszone
07 października 2021, godzina 12:15, sala 4070
Marcel Opiatowski

KCSAN (Kernel Concurrency Sanitizer)W skomplikowanych systemach wielowątkowych mogą pojawić się błędy z powodu tak zwanych wyścigów (ang. race conditions). Tego typu błędy są trudne do wykrycia, jak również do ponownego ich odtworzenia w kontrolowanych warunkach. Ponadto takie błędy mogą być zależne od optymalizacji kompilatora, co powoduje, że ich występowanie jest jeszcze mniej oczywiste dla programisty.

Podczas prezentacji opowiem o KCSAN (Kernel Concurrency Sanitizer), narzędziu jądra Linux pozwalającemu na wykrywanie tych dostępów do pamięci, które mogą powodować wyścigi.

Zapraszam,
Marcel OpiatowskiBibliografia: