Seminarium "Systemy rozproszone" 15 maja 1997.

Prowadzący: Andrzej Dmoch i Rafał Kapuściński


Temat: O intranecie i użyciu w nim JDBC.

Częsć I (Andrzej Dmoch) - Intranet

Inne odsyłacze: