pajacyk=

Linki do niektorych moich notatek


Analiza funkcjonalna II (semestr letni 2010/2011)
Introduction to elliptic functions (semestr letni 2010/2011)
Wyklad Karcha (semestr letni 2010/2011)
Nieliniowe zagadnienia eliptyczne (semestr zimowy 2011/2012)
Rownania hydrodynamiki i reakcji dyfuzji (semestr zimowy 2010/2011)
Rownania rozniczkowe zwyczajne: metody i zastosowania (semestr zimowy 2011/2012)
Teoria interpolacji i przestrzenie funkcyjne (semestr zimowy 2011/2012)
Teoria miary (semestr zimowy 2011/2012)
Uklady dynamiczne (semestr letni 2010/2011)
Wykład Danchina (semestr zimowy 2011/2012)
Wesola szkola Analizy harmonicznej (19-23 marca 2011)

Inne


Stare egzaminy i kolokwia
Zadania zaliczeniowe z Analizy Harmonicznej I