Rozwiązania zadań z prac domowych
Analiza I.1, 2013/2014, grupa pana Pawła Goldsteina

Seria I
Seria II
Seria III
Seria IV
Seria VAnaliza I.2, 2013/2013, grupa pana Piotra Mormula

Seria I, rozwiązania autorstwa pana Wojciecha Rybaka
Seria II
Seria III, część 1, 2 i 3