Up: Profil

Mobile Information Device Profile (MIDP)

Profil MIDP, opisany w JSR-37 [20,25], jest rozwijany przez JCP. Profil był zdefiniowany przez grupę ekspertów -- MIDP Expert Group (MIDPEG), która składa się z pracowników firm produkujących urządzenia elektroniczne i telekomunikacyjne, m.in. Motorola, Nokia, Siemens, Palm.

Profil MIDP specyfikuje:

MIDP przeznaczono dla urządzeń mających około 200 KB wolnej pamięci. Grupa MIDPEG wyspecyfikowała dodatkowy pakiet dla MIDP API -- javax.microedition, który jest związany z operacjami wejścia-wyjścia, komunikacją sieciową i bazą danych 6.


sierpień 2001