Up: Java i jej maszyna

Profil

Profil jest dodatkową definicją klas, które mogą być używane i jest związany bezpośrednio z urządzeniem oraz uruchamianą aplikacją. Powiązana jest z nim konfiguracja i API dla określonego urządzenia. Obecne profile dla konfiguracji CLDC były zdefiniowane przez JCP i są to: dla PDA -- Personal Digital Assistant Profile (PDAP) i dla telefonów komórkowych oraz pagerów -- Mobile Information Device Profile (MIDP). Różnią się między sobą założeniami dotyczącymi urządzenia, na którym będą zastosowane. Przykładowo MIDP zakłada, że będzie miał do czynienia z ekranem o małych wymiarach i ograniczonych komponentach graficznych, podczas gdy PDAP korzysta z ekranu PalmPilota o wymiarach 160 na 160 pikseli oraz elementów graficznych: przycisk, lista wyboru, pole tekstowe, etykieta. Oba te profile omówię w dalszej kolejności.


Podrozdziały
sierpień 2001