Up: Profil

Personal Digital Assistant Profile (PDAP)

Profil PDAP [20] oparto na konfiguracji CLDC. W czasie, gdy powstawała implementacja systemu CoSMoL (jesień 2000 - zima 2001), prace nad tą specyfikacją wciąż jeszcze trwały. Profil ten, podobnie do MIDP, składa się z podzbioru klas z podstawowej wersji Javy, rozszerzonego o specjalny pakiet zawierający klasy wspierające protokoły komunikacyjne, m.in. UDP, TCP i HTTP. W konfiguracji CLDC zabrakło implementacji bibliotek dla interfejsu graficznego. W założeniach do specyfikacji znalazł się pomysł, by PDAP używał podzbioru biblioteki graficznej -- Abstract Window Toolkit (AWT) i biblioteki udostępniane przez PalmOS. Profil będzie korzystał z niezależnej od platformy bazy danych, podobnej do zdefiniowanej w MIDP, z operacjami wstawiania, pobierania i wyszukiwania. Gdy prace nad profilem zostaną ukończone, otrzymamy specyfikację standardowych bibliotek, które będą umożliwiały uruchamianie programów na PDA używających maszyny wirtualnej Javy. W ten sposób konfiguracja i profil będą zapewniały standardową platformę dla małych, ograniczonych w zasoby urządzeń przenośnych charakteryzujących się:

Konfiguracja CLDC okazała się wystarczającym zbiorem bibliotek do tworzenia programów dla PDA 7.


sierpień 2001