Up: Zastosowanie Javy, przestrzeni krotek

Różne generacje urządzeń

Na potrzeby mojej pracy wyodrębniłem trzy grupy urządzeń, w zależności od tego, jak dużą część maszyny wirtualnej i bibliotek Javy można na nich uruchomić. Podział ten jest związany z właściwościami komunikacyjnymi i pamięciowymi sprzętu. Urządzenia pogrupowałem w następujący sposób (patrz rys. 1.5):

Rysunek 1.5: Różne generacje urządzeń w zależności od używanej maszyny wirtualnej Javy i sposobu komunikacji z przestrzenią krotek Lindy
\includegraphics[scale=0.55]{rys_13_1.eps}

Grupa pierwsza D1 należy do najbardziej ograniczonych, zaś grupa trzecia D3 jest najlepiej rozbudowana. Wszystkie urządzenia w grupach D2 i D3 mają połączenie z siecią, jednak o różnej przepustowości i różnego typu.

Można przypuszczać, że będzie powstawać coraz więcej urządzeń należących do grupy D3. W ich przypadku nie trzeba zwracać dużej uwagi na wielkość pamięci operacyjnej i możliwości procesora. Klient uruchamiany na takim urządzeniu nie musi oszczędzać na strukturach danych i narzędziach. Jednak na razie trzeba się liczyć z zastosowaniem implementacji oszczędnie korzystającej z zasobów.


sierpień 2001