Up: Zastosowanie Javy, przestrzeni krotek

Cele pracy

Główne cele, które sobie postawiłem w ramach pracy magisterskiej to:

Powyższe cele realizuję poprzez wykonanie następujących zadań:

Architekturę mojego systemu, razem z językiem, który stworzyłem opierając się na XML opisuję w rozdz. 2.


sierpień 2001