Up: System komunikacyjny dla urządzeń

Architektura systemu CoSMoL

W tym rozdziale opisuję architekturę systemu CoSMoL i omówiam wszystkie elementy systemu. Przedstawiam język MXML, którego składnia jest oparta na XML oraz wynikające z niego możliwości definiowania graficznego interfejsu i akcji na obiektach. Charakteryzuję poszczególne cechy systemu i prezentuję część z nich.

W rozdziale 2.1 przedstawiam założenia i środowisko, w jakim system będzie działał. Budowę systemu opisuję w rozdziale 2.2, zaś w rozdziale 2.3 przedstawiam budowę klienta systemu CoSMoL. W rozdziale 2.4 opisuję inne projekty, które w jakimś stopniu są powiązane z moją pracą. W opisie każdego z projektów przedstawiam jego ideę i pokrótce wymieniam jego cechy.Podrozdziały


sierpień 2001