Up: Architektura systemu CoSMoL

Budowa systemu

System podzieliłem na elementy (patrz rys. 2.2), które współdziałają i komunikują się między sobą. Tutaj krótko scharakteryzuję niektóre składowe systemu. Tym ważniejszym będą poświęcone kolejne rozdziały.

Rysunek 2.2: Architektura systemu CoSMoL
\includegraphics[scale=0.5]{rys_24_1.eps}

Na rysunku 2.2 można znaleźć m.in.:

Klient jest uruchamiany w PDA i korzysta z interpretera MXML, bibliotek do komunikacji i bibliotek graficznych oraz bezprzewodowego połączenie. Może komunikować się z usługami używając przestrzeni krotek Lindy jako bufora komunikacyjnego. Dzięki tym elementom, otrzymuję system komunikacyjny dla urządzeń przenośnych oparty na przestrzeni krotek Lindy.


sierpień 2001