Up: Konfiguracja

Connected Device Configuration (CDC)

Konfiguracja CDC jest przeznaczona dla urządzeń o dość rozbudowanych zasobach. W przypadku CDC mamy do czynienia z pełną maszyną wirtualną, która umożliwia uruchomienie pełnej implementacji Javy w urządzeniu. CDC wyspecyfikowano w JSR-36 (Java Specification Request) [20] i jest ona przeznaczona dla urządzeń, które mają:

Konfiguracja ta wymaga pełnej maszyny wirtualnej Javy. Dodatkowo definiuje zbiór klas potrzebnych do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika. Na przykład, urządzenie spełniające konfigurację CDC z dodatkowym profilem RMI Profile 4 ma możliwość korzystania z RMI [33]. Wymagania sprzętowe dla urządzeń spełniających konfiguracje CDC są duże i mogą obecnie być zbyt duże dla PalmPilotów, chociaż ich rozwój w ciągu ostatnich lat jest bardzo szybki 5.


sierpień 2001