Up: Java i jej maszyna

Konfiguracja

PDA zazwyczaj ma od kilkuset kilobajtów do kilku megabajtów pamięci i raczej rzadko jest na stałe podłączony do Internetu. Właśnie z wielkością zasobów wiąże się pojęcie konfiguracji. Konfiguracja określa podstawowy zestaw API reprezentujący platformę Javy i maszynę wirtualną, na której aplikacja będzie uruchamiana. Obecnie są dostępne dwie konfiguracje zdefiniowane przez Java Community Process (JCP) [20]: Connected Device Configuration (CDC) -- przeznaczona dla 32-bitowych urządzeń z pamięcią większą niż 512 KB oraz Connected Limited Device Configuration (CLDC) -- przeznaczona dla urządzeń, które mają co najmniej 160 KB pamięci, np. takich jak PDA, telefony komórkowe i pagery. W dalszej części tego punktu opisuję poszczególne konfiguracje 3.


Podrozdziały
sierpień 2001