Uniwersytet Warszawski

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Analiza algorytmów replikacji danych w systemach transakcyjnych

(fragmenty)


 

Autorzy:

Krzysztof Kowalewski

Numer albumu: 153307

Robert Żmijewski-Szmit

Numer albumu: 155533

Promotor:

dr Janina Mincer-Daszkiewicz

Warszawa, grudzień 1999

Praca magisterska została napisana w Instytucie Informatyki

K. Kowalewski, R. Żmijewski
1999-12-17