Adam Wiktor

email: (login na students)@students.mimuw.edu.pl

IPP 2019/2020 oraz 2020/2021

Kod projektu jest dostępny tutaj.

PO 2020/2021

Diagram, nad którym pracowaliśmy na zajęciach jest dostępny tutaj.

Diagram, nad którym pracowaliśmy na zajęciach jest dostępny tutaj.

Kod, nad którym pracowaliśmy na zajęciach jest dostępny tutaj.

Kod, nad którym pracowaliśmy na zajęciach jest dostępny tutaj.

Kod, nad którym pracowaliśmy na zajęciach jest dostępny tutaj.

Treść zadania jest dostępna tutaj.

Kod, nad którym pracowaliśmy na zajęciach jest dostępny tutaj.

Kod, nad którym pracowaliśmy na zajęciach jest dostępny tutaj.

Kod, nad którym pracowaliśmy na zajęciach, oraz treść zadania są dostępne tutaj.

Kod, nad którym pracowaliśmy na zajęciach, oraz treść zadania są dostępne tutaj.

Kod projektu jest dostępny tutaj.

Kod projektu jest dostępny tutaj.

Punkty z prac domowych:

Ostatnie zadanie obejmuje tematykę adnotacji oraz refleksji. Zadanie składa się z 3 części:

  1. 3p. Bazowa część zadania - napisanie własnej adnotacji i użycie prostych refleksji.
  2. 3p. Rozszerzenie - bardziej zaawansowane refleksje oraz varargs.
  3. 3p. Rozszerzenie - użycie profilera do zmierzenia wydajności kodu.

Za zadanie można zdobyć maksymalnie 6 punktów, wynik liczymy wzorem min(6, baza + rozszerzenie_1 + rozszerzenie_2). Termin oddania zadania to 23 czerwca 23.59, proszę je wstawić na moodle w zakładce Zadanie 13 do uznania prowadzącego ćwiczenia. Treść zadania jest dostępna tutaj.

A gdzie miejsce na: